Địa chỉ: Hồng Kỳ
Thông tin chi tiết:
Phạm Thị Nguyệt
Giáo viên Phạm Thị Nguyệt
Ngày tháng năm sinh 06/11/1979
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học SP mầm non
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn MG 4-5 tuổi và 5-6 tuổi
Địa chỉ Đồng Lạc - Yên Thế
Điện thoại 0982176538
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách