Địa chỉ: Hồng Kỳ
Thông tin chi tiết:
Phạm Thị Hương
Giáo viên Phạm Thị Hương
Ngày tháng năm sinh 14/04/1984
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học SP mầm non
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn MG 4-5 tuổi và 5-6 tuổi
Địa chỉ Hồng Kỳ - Yên Thế
Điện thoại 03993023635
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách