Địa chỉ: Hồng Kỳ
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thùy Linh
Giáo viên Nguyễn Thùy Linh
Ngày tháng năm sinh 08/09/1992
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học SP mầm non
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn ghép NT - MG 3-4 tuổi
Địa chỉ Phố Đề Nắm - TT Cầu Gồ
Điện thoại 0963144597
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách