Địa chỉ: Hồng Kỳ
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thùy
Giáo viên Nguyễn Thị Thùy
Ngày tháng năm sinh 17/12/1984
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học SP mầm non
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn MG 4-5 tuổi và 5-6 tuổi
Địa chỉ Đồng Tâm - Yên Thế
Điện thoại 0985304222
Email thuydiepdat@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách