Địa chỉ: Hồng Kỳ
Thông tin chi tiết:
Hoàng Thị Lan Hương
Giáo viên Hoàng Thị Lan Hương
Ngày tháng năm sinh 19/10/1995
Giới tính Nữ
Trình độ Trung cấp
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn ghép NT - MG 3-4 tuổi
Địa chỉ Đồng Lạc - Yên Thế
Điện thoại 0975430381
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách