Địa chỉ: Hồng Kỳ
Thông tin chi tiết:
Dương Thị Cảnh
Giáo viên - Tổ trưởng Dương Thị Cảnh
Ngày tháng năm sinh 04/12/1983
Giới tính Nữ
Trình độ Cao đẳng SP MN
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn ghép NT - MG 3-4 tuổi
Địa chỉ Trại Nhì - Hồng Kỳ
Điện thoại 0982832143
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách