Địa chỉ: Hồng Kỳ
Thông tin chi tiết:
Đỗ Thị Thu Thủy
Giáo viên Đỗ Thị Thu Thủy
Ngày tháng năm sinh 26/10/1988
Giới tính Nữ
Trình độ Cao đẳng SP MN
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn MG 4-5 tuổi và 5-6 tuổi
Địa chỉ Trại Nhất - Hồng Kỳ
Điện thoại 0966729241
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách