Địa chỉ: Hồng Kỳ
Thông tin chi tiết:
Diêm Thị Hạnh
Giáo viên Diêm Thị Hạnh
Ngày tháng năm sinh 17/10/1978
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học SP mầm non
Thuộc về bộ phận Tổ CM MG ghép 4-5 tuổi và 5-6 tuổi
Địa chỉ Tân Kỳ - Đồng Tâm
Điện thoại 0353787195
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách