Địa chỉ: Hồng Kỳ
 • Đinh Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên y tế
  • Điện thoại:
   0395821323
  • Email:
   huethanghongkyyt.bacgiang@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên kế toán
  • Điện thoại:
   098985836
  • Email:
   minhhuong1809@gmail.com
 • Dương Khánh Thơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   03998714969
  • Email:
   duongkhanhtho1984@gmail.com
 • Dương Thị Cảnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0982832143
 • Phùng Thị Hoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0988414634
  • Email:
   phunghoanytbg@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985304222
  • Email:
   thuydiepdat@gmail.com