Tin nổi bật
Tin nổi bật
Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018-2019; hướng đẫn số 01/HD-HĐĐ, ngày 26/02/2019 của Hội đồng Đội tỉnh Bắc Giang; hướng dẫn số 46/HD-HĐĐ, ngày 27/02/2019 của Hội đồng Đội huyện Yên Dũng; hướng dẫn số 64/PGD&ĐT-PT, ngày 01/3/2019 của Phòng GD&ĐT Yên Dũng về việc tổ chức các hoạt động tháng thanh niên, hôm nay, ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1