10/05/19  Tin tức - Sự kiện  4
     Trước yêu cầu đổi mới của giáo dục những năm gần đây, các nhà trường đã thay đổi phương pháp dạy học, tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo để phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh. Việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa trải nghiệm để nâng cao kiến thức kĩ năng sống, đặc biệt là ...