NẤU VÀ DỌN MÂM CƠM GIA ĐÌNH

Bộ sưu tập ảnh Hoạt động trải nghiệm: Bày và dọn mâm cơm gia đình

Thực hiện kế hoạch trải nghiệm của nhà trường, ngày 20 tháng 3 năm 2019 khối 3,4,5 trường TH Đồng Việt tổ chức buổi trải nghiệm "Nấu, bày dọn mâm cơm gia đình". Thông qua buổi HĐTN giúp học sinh phần nào đã biết cách chế biến được mâm cơn đơn giản với đầy đủ chất dinh dưỡng, và cũng thông qua buổi hoạt động giúp các em hiểu sâu sắc hơn về những công việc nội chợ hàng ngày của cha mẹ, từ đó các em có thái đọ trân trọng hơn với gia đình và xã hội.

Nguồn: Trường TH Đồng Việt, Yên Dũng, Bắc Giang 


Nguồn: Trương TH Đồng Việt