A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TRƯỜNG TH ĐỒNG VIỆT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CBCC-VC NĂM HỌC 2019-2020 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Thực hiện Hướng dẫn số 10/HD-PGD&ĐT-LĐLĐ ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Dũng và Liên đoàn lao động huyện về việc Tổ chức Hội nghị CBCC-VC năm học 2019-2020,

Ngày 03/10/2019, trường TH Đồng Việt tổ chức Hội nghị CBCC,VC năm học 2019-2020. Sau khi nghe các báo cáo: Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC, VC năm học 2018 - 2019, phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020, hội nghị trao đổi bàn bạc và nhất trí quyết nghị các nội dung quan trọng như sau:

Về Tư tưởng chính trị: Hội nghị đã biểu quyết nhất trí  100% CBGV-CNV thực hiện  đúng chủ chương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 100% các đ/c thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế dân chủ trong trường học; 100% các đ/c có tinh thần khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, về xây dựng khối đại đoàn kết trong nội bộ đơn vị và xây dựng phẩm chất đạo đức nhà giáo hội nghị đã biểu quyết nhất trí 100% các đ/c tích cực xây dựng khối đại đoàn kết nội bộ trong tổ, trong tập thể cơ quan; 100% các đ/c cán bộ giáo viên trong trường luôn nêu cao tinh thần giữ gìn phẩm chất đạo đức nhà giáo, là một tấm gương để học sinh noi theo.

Về chuyên môn, nghiệp vụ: Phấn đấu 100% Cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, lên lớp đảm bảo giờ giấc đúng theo quy định của Sở Giáo dục & Đào tạo và quy chế CM nhà trường đề ra. 100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường không vi phạm nội quy, quy chế của nhà trường và quy chế chuyên môn, 100% giáo viên ảm bảo đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách chuyên môn, ghi chép đầy đủ, quản lí khoa học.

Về nhiệm vụ phát triển số lượng: Thực hiện duy trì tốt 14 lớp với 489 học sinh. Duy trì  100% số học sinh hiện có, không có học sinh bỏ học.

Về chất lượng giáo dục: Tỷ lệ học sinh lớp 1, 2, 3, 4 lên lớp thẳng đạt 99,8% trở lên, số còn lại được bồi dưỡng và lên lớp sau rèn luyện trong hè. Số học sinh lớp 5 được công nhận đã HT CTTH: 75/75 HS, đạt tỷ lệ 100%. Phấn đấu cuối năm đạt 100% số học sinh Đạt trở lên về phát triển năng lực và phẩm chất. trong đó 70% trở lên học sinh đạt ở mức Tốt. Phấn đấu số học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học biết bơi đạt trên 100%; Tỉ lệ học sinh được khen thưởng đạt từ 345 em trở lên, tương đương với 70,5%, trở lên, trong đó có khoảng 175 học sinh trở lên, tương đương với 50,7% (số học sinh được khen) được khen hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

Về công tác phổ cập giáo dục tiểu học: Duy trì đủ các loại hồ sơ PCGD tiểu học với số liệu chính xác, đầy đủ. Huy động 100% trẻ sinh năm 2013 vào lớp 1, phấn đấu hoàn thành chương trình Tiểu học: 75 em đạt 100% và đơn vị giữ vững đơn vị đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3 năm 2019.

Về các chỉ tiêu phấn đấu chung của CBCC, VC toàn đơn vị:

*Danh hiệu tập thể

- Công tác đội                : Vững mạnh.

- Công đoàn                   : Vững mạnh.

- Chi bộ                          : Trong sạch Vững mạnh.

- Nhà trường                  : Tập thể Lao động Tiên tiến.

- Cơ quan                       : Cơ quan văn hóa cấp huyện.

* Danh hiệu cá nhân:

-  GVDG cấp trường         : 15 đồng chí.          

- GVDG cấp huyện           : 7 đồng chí.          

- GVDG cấp tỉnh              : 02 đồng chí.          

- Lao động Tiên tiến:        : 13/24 đồng chí.          

- CSTĐ cấp cơ sở:            : 02 đồng chí.                

- Đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen: Tập thể: 01; cá nhân: 01 đồng chí. 

*Xếp loại CBQL, GV, NV theo chuẩn: có 20% xếp loại ở mức Tốt, 50% xếp loại ở mức Khá còn lại ở mức Đạt.       

Về hoạt động của chi bộ Đảng, công tác phát triển Đảng: Phấn đấu xây dựng chi bộ đảng danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh; Phấn đấu 01 đồng chí chuyển Đảng chính thức; Phấn đấu 01 đồng chí được tham gia học lớp cảm tình Đảng.

Về hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên: 100% các đ/c tích cực tham gia các phong trào văn hóa, thể dục thể thao của nhà trường cũng như của nhà trường của Huyện và của Ngành; Đoàn trường và BCH Công đoàn phấn đấu mỗi tháng 01 chủ đề, chủ điểm để tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho viên chức, học sinh hoặc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị cũng cam kết trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị, công đoàn và CBCN, VC, theo đó, thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm lãnh đạo và quản lý, điều hành, đôn đốc các tổ khối chuyên môn, các tổ chức, đoàn thể làm tròn chức năng nhiệm vụ được giao. Kịp thời chấn chỉnh những sai sót của từng cán bộ, viên chức và người lao động nhằm xây dựng nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; Đảm bảo thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động theo quy định của Đảng, Nhà nước về vật chất và tinh thần. Cùng BCH Công đoàn cơ sở tổ chức chăm lo đời sống cán bộ, viên chức và người lao động. Chú ý quan tâm giúp đỡ các đồng chí có hoàn cảnh thực sự khó khăn; Có kế hoạch và tạo điều kiện bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, ngoại ngữ, tin học cho đội ngũ, xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ kế cận; Đảm bảo đáp ứng đủ phương tiện làm việc, tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức và người lao động hoàn thành nhiệm vụ.

Trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở là cùng với chính quyền chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, viên chức và người lao động và đoàn viên công đoàn, phát huy tinh thần làm chủ, bình đẳng, công bằng xã hội, phát triển các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, tham quan du lịch cho cán bộ, viên chức và người lao động; Cùng BGH tổ chức các phong trào thi đua, khơi dậy truyền thống yêu nước, rèn luyện cán bộ, viên chức và người lao động trở thành người lao động giỏi, xứng đáng với danh hiệu Người cán bộ, viên chức: “Trung thành - Sáng tạo - Tận tuỵ - Gương mẫu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ CNH -HĐH và hội nhập.

Về phía cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan cũng ký cam kết trách hiệm với hiệu trưởng nhà trường làm việc có khoa học, có chương trình và báo cáo cho lãnh đạo cũng như cấp trên đúng kỳ hạn; Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, chủ động xây dựng, triển khai và thực hiện nhiệm vụ được giao; Khắc phục mọi khó khăn hoàn thành các nhiệm vụ công tác được giao với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Thực hành tiết kiệm, không gây phiền hà sách nhiễu, tiêu cực trong thi hành nhiệm vụ; thực hiện văn hoá nơi công sở, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy và tham gia tích cực các hoạt động của cơ quan.

ĐC Phí Hồng Dũng - HT nhà trường và đc Trần Văn Hải- CTCĐ nhà trường ký giao ước thi đua năm học 2019-2020

Phát huy những thành quả đã đạt được của năm học 2018- 2019, toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động Trường TH Đồng Việt tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra trong năm học 2019-2020.

                                                              BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TH ĐỒNG VIỆT

 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA HỘI NGHỊ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan