13/11/19  Tin tức - Sự kiện  211
Thực hiện theo công văn số 376/PGD&ĐT – GDPT ngày 17 tháng 9 năm 2019 của Phòng GD&ĐT Yên Dũng về việc hướng dẫn tổ chức tiết sinh hoạt tập thể cấp tiểu học năm học 2019-2020.Sáng thứ 2 ngày 11 tháng 11 năm 2019 Liên đội trường TH Đồng Việt, Yên Dũng, Bắc Giang đã tổ chức hoạt động điểm  "Sân khấu ...
 24/10/19  Tin tức - Sự kiện  13
Nhằm phát huy kết quả đã đạt được trong năm học 2018-2019. Năm học 2019- 2020 Liên đội trường TH Đồng Việt đã tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào “Nuôi heo đất để gây quỹ giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn”. Đây thật sự là một phong trào mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.