Thông tin chi tiết:
Vũ Thị Thu Hà
Đoàn Viên Vũ Thị Thu Hà
Ngày tháng năm sinh 06/07/1997
Giới tính Nữ
Trình độ Cao đẳng
Thuộc về bộ phận ĐV
Địa chỉ Hương Gián Yên Dũng, Bắc Giang
Điện thoại 0982505871
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách