Thông tin chi tiết:
Trần Thị Thủy
Phó bí thư Trần Thị Thủy
Ngày tháng năm sinh 27/12/1993
Giới tính Nữ
Trình độ Cao đẳng
Thuộc về bộ phận ĐV
Điện thoại 0978647470
Email thuytran@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách