Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thạnh
Đoàn viên Nguyễn Thị Thạnh
Ngày tháng năm sinh 02/01/1986
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Đoàn viên
Địa chỉ Đồng Việt, Yên Dũng, BG
Điện thoại 0972782497
Email ntthanh.c1dvyd@bacgiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách