Thông tin chi tiết:
Dương Thị Vân
Đoàn viên Dương Thị Vân
Ngày tháng năm sinh 01/12/1997
Giới tính Nữ
Trình độ Cao đăng
Thuộc về bộ phận ĐV tổ 2,3
Địa chỉ Thanh Sơn, Sơn Động
Điện thoại 0379570023
Email duongvan97&gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách