Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Vinh
Phó BTCB, Phó hiệu trưởng Nguyễn Thị Vinh
Ngày tháng năm sinh 28/08/1974
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Địa chỉ Thôn Nam, Đồng Việt, Yên Dũng, Bắc Giang
Điện thoại 0976082309
Email ntvinh.c1dvyd@bacgiang.edu.vn
Mạng xã hội