24/10/19  Tin tức - Sự kiện  66
Nhằm phát huy kết quả đã đạt được trong năm học 2018-2019. Năm học 2019- 2020 Liên đội trường TH Đồng Việt đã tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào “Nuôi heo đất để gây quỹ giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn”. Đây thật sự là một phong trào mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.