Sunday, 05/07/2020 - 17:36|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tiến Dũng

KẾ HOẠCH Tuyển sinh lớp 6 năm học 2017 – 2018

PHÒNG GD&ĐT YÊN DŨNG

TRƯỜNG THCS TIẾN DŨNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :         /KH- THCS

Tiến Dũng, ngày       tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh  lớp 6 năm học 2017 – 2018

 

          Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGD&ĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào Tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và THPT;

          Thực hiện Công văn số:157/PGD& ĐT- PT  ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Phòng GD-ĐT Yên Dũng về việc Hướng dẫn công nhận hoàn thành chương trihf tiểu học, tốt nghiệp THCS và công tác tuyển sinh năm 2017,

Trường THCS Tiến Dũng xây dựng Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 THCS trên địa bàn xã Tiến Dũng năm học 2017-2018 như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- Huy động toàn bộ số HS đã hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6, duy trì và giữ vững chất lượng phổ cập GDTHCS, đảm bảo ổn định về sĩ số năm học 2017-2018.

- Việc xét tuyển HS vào học lớp 6 của Hội đồng tuyển sinh trường đảm bảo công khai, nghiêm túc, công bằng theo các văn bản hướng dẫn hiện hành góp phần duy trì, giữ vững kỷ cương, nề nếp trường học.

2. Đặc điểm tình hình:

- Trường THCS Tiến Dũng có 33 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó 01 hiệu trưởng, 02 phó hiệu trưởng, 26 giáo viên và 04 nhân viên. Trường có 13 phòng học xây dựng kiên cố và bán kiên cố, 2 phòng thực hành, 01 đồ dùng dùng chung và các phòng chức năng khác.

- Số học sinh lớp 5 của trường Tiểu học Tiến Dũng năm học 2016 - 2017  có 96 học sinh. Số học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học là 96 em có đủ hồ sơ xét tuyển tại THCS Tiến Dũng là 96 em( 01 học sinh chuyển về từ tỉnh Bình Dương có đầy đủ hồ sơ xét tuyển) tổng cộng là 97 học sinh.

3. Chỉ tiêu

Huy động 100% học sinh đã được công nhận hoàn thành Chương trình Tiểu học trong độ tuổi thuộc địa bàn của xã vào học lớp 6, phân bổ thành 03 lớp.

4. Nguyên tắc tuyển sinh, tuổi tuyển sinh

- Nguyên tắc: Mỗi năm tổ chức một lần tuyển sinh lớp 6

- Tuổi của HS vào học lớp 6 là 11 tuổi  (sinh năm 2006)

+ Đối với những HS học vượt lớp ở cấp Tiểu học hoặc HS vào lớp 6 ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm được công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học .

+ Học sinh là người dân tộc thiểu số, HS khuyết, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, HS ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với quy định.

5. Đối tượng tuyển sinh

- Là HS trong độ tuổi tuyển sinh đã được công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học và có đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

6. Hồ sơ tuyển sinh

- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ.

- Học bạ Tiểu học (bản chính).

- Danh sách học sinh xác nhận hoàn thành chương trình Tiểu học.

7. Hội đồng tuyển sinh

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường, do Trưởng phòng GD&ĐT ra quyết định.

- Thành phần:

+ Chủ tịch Hội đồng là Hiệu trưởng

+ Phó chủ tịch Hội đồng là Phó hiệu trưởng

+ Thư ký.

+ Ủy viên là giáo viên chủ nhiệm lớp 6 năm học 2017-2018

8. Phương thức tuyển sinh

- Xét tuyển

- Lệ phí tuyển sinh: Không thu

9. Tổ chức thực hiện

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2017-2018 của trường.

- Nắm vững số lượng, danh sách HS đã được công nhận HTCTTH và số HS biến động để thực hiện công tác tuyển sinh đảm bảo kế hoạch.

- Thực hiện xét tuyển công khai, nghiêm túc, công bằng theo Quy chế tuyển sinh THCS của Bộ GD&ĐT và các văn bản hướng dẫn của Phòng GD&ĐT.

- Báo cáo kịp thời, chính xác số liệu, kết quả tuyển sinh về PGD.

10. Lịch thực hiện

- Từ 15/7/2017 đến 18/7/2017, nhà trường lập danh sách HĐ tuyển sinh,  báo cáo về Phòng GD-ĐT để Phòng GD-ĐT ra Quyết định tuyển sinh.

- Ngày 04/08/2017 Hội đồng tuyển sinh trường THCS Tiến Dũng tiến hành tổ chức xét tuyển HS vào lớp 6.

- Ngày 10/8/2017 nộp báo cáo tổng hợp kết quả tuyển sinh về Phòng GD-ĐT theo địa chỉ email: quachvanthien@gmail.com, bản cứng nộp về Tổ phổ thông Phòng GD &ĐT.

Nhận được Kế hoạch này đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường tuyên truyền phổ biến và tạo mọi điều kiện cho 100% học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học được xét tuyển vào lớp 6 năm học 2017 – 2018./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;

- Hội đồng tuyển sinh;

- Lưu: VT.                   

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Việt Hồng

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 6
Tháng 07 : 43
Năm 2020 : 5.007