Thứ năm, 28/05/2020 - 09:16|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tiến Dũng

KẾ HOẠCH Tổ chức câu lạc bộ Tiếng anh Năm học 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT YÊN DŨNG

TRƯỜNG THCS TIẾN DŨNG

 
 

 

                      Số:         /KH-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tiến Dũng, ngày      tháng 9 năm 2017

 

                  

KẾ HOẠCH

Tổ chức câu lạc bộ Tiếng anh

Năm học 2017-2018

 

I. TÊN GỌI CỦA CÂU LẠC BỘ

   1. Tên gọi : Câu lạc bộ nghe nói tiếng Anh

   2. Tên Tiêng Anh: English Speaking Club

II.  Mục Đích

Xây dựng môi trường  Ngoại Ngữ trong nhà trường

Tạo phong trào học tiếng Anh rộng rãi trong học sinh, gây hứng thú của học sinh với môn Tiếng Anh và phát triển kĩ năng nghe , nói tiếng Anh và sử dụng tiếng Anh của học sinh .

 Tạo nơi giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm học tiếng Anh cho những người yêu thích tiếng Anh, muốn rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Anh là công cụ   giao tiếp.
III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Tất cả học sinh , giáo viên trường THCS tiến Dũng yêu thích môn Tiếng Anh , nhiệt tình tham gia vầ say mê môn .

IV. Tổ chức và điều hành CÂU LẠC BỘ

1. Ban tổ chức và điều hành CLB:  Là những người chịu trách nhiệm về việc duy trì hoạt động của Câu lạc bộ và điều hành mọi hoạt động của Câu lạc bộ. Ban chủ nhiệm bao gồm Chủ nhiệm Câu lạc bộ và Phó chủ nhiệm.

  1. Chủ nhiệm CLB: Thầy : Nguyễn Xuân Thanh- GV Tiếng Anh

  2.  Phó chủ nhiệm CLB:

                             Cô : Nguyễn Thị Yến - GV Tiếng Anh

                             Cô : Nguyễn Thị Vân- GV Tiếng Anh

                             Cô: Nguyễn Thị Nga- GV Tiếng Anh

2. Ban cố vấn:  Là các thày , cô giáo trong BGH , tổ chuyên môn, tổ chủ nhiệm giáo viên chủ nhiệm , GV Tiếng Anh . Các thày cô sẽ hướng dẫn các nhóm phụ trách chuẩn bị nội dung sinh hoạt theo chủ đề từng tháng. Ban cố vấn gồm :     

          1. Thày: Nguyễn Ngọc Quý - HT

          2. Cô: Nguyễn Việt Hồng - Phó HT 

          4. Cô: Nguyễn Thị Tới- Tổ trưởng tổ KHXH

         5. Cô :Trần Thị Lan – Tổ phó tổ KHXH

         6. Thày: Dương Công Hậu - Tổ trưởng tổ KHTN

         5. Thầy: Nguyễn Văn Công – Tổ phó tổ KHTN

          6. Cô: Nguyễn Thị Vân - GV Tiếng Anh

          7. Cô: Nguyễn Thị Yến- GV Tiếng Anh

          8.  Cô: Nguyễn Thị Nga- GV Tiếng Anh

3.  Nhóm trưởng phụ trách:  Là những học sinh có năng lực về Ngoại Ngữ đẫ đuoncự lựa chọn ở các lớp 6,7,8,9 . Nhóm trưởng gồm:

STT

Họ Tên

Lớp

1

 

 

2

Nguyễn Thị Tiến

7C

3

Ngô thị Ngọc Anh

7C

4

Nguyễn Thị Ngọc Anh

8A

5

Dương thị Bích Ngọc

8B

6

Nguyễn Thị Hồng

8C

7

Trần văn Dũng

9A

8

Nguyễn thị Bích Hằng

9B

9

Nguyễn kim Chi

9B

10

Hoàng Thị kim Oanh

9C

11

Nguyễn Thành Anh

9C

 

* Ngoài ra CLB còn được sự hỗ trợ, cố vấn từ phía BCH Chi Đoàn trường , Công Đoàn nhà trường.

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT CLB

   1.Thời gian: Dự kiến CLB sẽ sinh hoạt bắt đầu vào sáng Chủ Nhật tuần Thứ tư của tháng 9 /2017. các buổi sinh hoạt tiếp theo sẽ được tổ chức vào ngày lễ lớn trong năm : Tháng 11 , 12, 3,

2. Địa điểm: Tại phòng học các lớp 6,7,8,9.

Vi. NỘI DUNG SINH HOẠT CLB.

Câu lạc bộ sinh hoạt theo các phần chính sau

   1. Warm-up: CLB bộ bắt đầu sinh hoạt bằng một trò chơi hay hát theo một bài hát , hay một câu đó vui nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho buổi sinh hoạt .

   2. Let’s talk: Trong phần này Ban tổ chức đưa ra câu hỏi hoặc tình huống nào đó hoạt động theo nhóm hay cặp để tạo cho học sinh nói theo quan điểm , tranh luận ( free talk) , hay hùng biện bằng Tiếng Anh .

   3. Let’s play games: Trong phần này tổ chức các trò chơi, giải ô chữ , ai là triệu phú ……….

  4. Let’s listen: Các thành viên tham gia CLB nghe một bài hát rồi tự giới thiệu về mình hoặc làm theo hướng dẫn

  5. Let’s sing to learn: Học bài qua bài hát nổi tiếng thông qua đó học thêm nhiều cấu trúc Tiếng Anh phục vụ cho bài học trên lớp.

 VII. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA CLB:

Các hoạt động của câu lạc bộ được xây dựng theo kế hoạch, nội dung hoạt động theo chủ điểm từng tháng, mỗi tháng đều có giáo viên phụ trách chuẩn bị nội dung và ban cố vấn sẽ hỗ trợ và duyệt nội dung sinh hoạt. Ban chủ nhiệm chịu trách nhiệm chung.

VIII: KẾ HOẠCH CỤ THỂ

1. Tháng 9:

* đ/c  Nguyễn Xuân Thanh, Cố vấn : Nguyễn Thị Yến, Nguyễn thị Vân , Nguyễn Ngọc Quý ,Nguyễn Việt Hồng

* Chủ đề sinh hoạt: English 9: Talking with foreigner from Singapore

2. Tháng 10:

*  đ/c  Nguyn Th Vân , Cố vấn  Nguyễn Thị Yến,Nguyễn Thị Nga,Nguyễn Xuân Thanh, Nguyễn Ngọc Quý, Nguyễn Việt Hồng, Nguyễn Thị Nga

* Chủ đề sinh hoạt: English 8:  My friends

3. Tháng 11:

*  đ/c Nguyễn Thị Yến , Cố vấn  Nguyễn Thị Vân ,Nguyễn Xuân Thanh, Nguyễn Ngọc Quý, Nguyễn Việt Hồng, Nguyễn Thị Nga

* Chủ đề sinh hoạt: English 6: Music and Art

4. Tháng 12:

* Giáo viên: Đ/c Nguyễn Xuân Thanh , Cố vấn  Nguyễn Thị Vân ,Nguyễn thị Yến, Nguyễn Ngọc Quý, Nguyễn Việt Hồng, Nguyễn Thị Nga

* Chủ đề sinh hoạt: English 8: Folk tales

5. Tháng 1:

* Đ/c Nguyễn Thị Vân ,Cố vấn : Đ/c Nguyễn Xuân Thanh ,Nguyễn thị Yến, Nguyễn Ngọc Quý, Nguyễn Việt Hồng, Nguyễn Thị Nga

 * Chủ đề sinh hoạt: English 6: Tet Holiday

6. Tháng 2:  * đ/c Nguyễn Thi Yến , Cố vấn  Đ/c Nguyễn Xuân Thanh , Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Ngọc Quý, Nguyễn Việt Hồng, Nguyễn Thị Nga

* Chủ đề sinh hoạt: English 7: Vietnamese Food and drink

 7. Tháng 3: đ/c Nguyễn Xuân Thanh , Cố vấn  Đ/c Nguyễn Thị Yến , Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Ngọc Quý, Nguyễn Việt Hồng, Nguyễn Thị Nga

* Chủ đề sinh hoạt: English 9:Natural diasters

8.  Tháng 4: đ/c Nguyễn Thi Vân , Cố vấn  Đ/c Nguyễn Xuân Thanh , Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Ngọc Quý, Nguyễn Việt Hồng, Nguyễn Thị Nga

* Chủ đề sinh hoạt: English 6: Our future house

9. Tháng 5: đ/c Nguyễn xuân Thanh , Cố vấn  Đ/c Nguyễn Thị Yến , Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Ngọc Quý, Nguyễn Việt Hồng, Nguyễn Thị Nga

* Chủ đề sinh hoạt: English 7: Films

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;(B/c)

- Lưu: VT.

 

 

                 KT. HIỆU TRƯỞNG

                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                  Nguyễn Việt Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   NỘI QUY SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ

 

1. Tất cả các học sinh đang theo học tại trường THCS Tiến Dũng yêu thích môn Tiếng Anh đều được tham gia sinh hoạt học tập theo CLB.

2. Khi tham gia phải chấp hành nghiêm túc nội quy, qui định của câu lạc bộ.

3. Đến dự sinh hoạt câu lạc bộ phải ăn mặc chỉnh tề theo quy định.

4.  Tham gia CLB học sinh được hưởng quyền lợi sau:

  + Có cơ hội được bộc bạch được bản thân , giao lưu học tập.

 5. Ra khỏi Câu lạc bộ:

  + Thành viên của Câu lạc bộ có nguyện vọng xin ra khỏi Câu lạc bộ phải có đơn gửi Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ.

  + Các thành viên không có ý thức tốt khi tham gia, có biểu hiện chống phá, cá nhân chủ nghĩa, vụ lợi cá nhân hoặc gây gỗ, chia rẽ làm mất đoàn kết…sẽ bị khai trừ khỏi Câu lạc bộ.

6. Câu lạc bộ là trung tâm học tập và giao lưu ngôn ngữ Tiếng Anh của mỗi học sinh.

    

 

  Chủ nhiệm CLB

                                                             

 

 

                                                                   

                                                                 Nguyễn Xuân Thanh

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN NÒNG CỐT CÂU LẠC BỘ NÓI TIẾNG ANH

Năm học 2017-2018

 

1. Ban chủ nhiệm và cố vấn:

 

STT

Họ Tên

Ghi chú

1

Nguyễn Xuân Thanh

Chủ nhiệm

2

Nguyễn Thị Vân

Phó chủ nhiệm

3

Nguyễn Thị Yến

Phó chủ nhiệm

4

Nguyễn Ngọc Quý - HT

Ban cố vấn

5

Nguyễn Việt Hồng- Phó HT

Ban cố vấn

6

Nguyễn Thị Nga Nguyễn Thị Nga

Ban cố vấn

7

Hoàng Thị Tới- TT tổ KHXH

Ban cố vấn

 

2. Thành viên nòng cốt CLB:

 

STT

                  Họ Tên

Lớp

Ghi chú

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

23

 

 

 

24

 

 

 

25

 

 

 

26

 

 

 

27

 

 

 

28

 

 

 

29

 

 

 

30

 

 

 

31

 

 

 

32

 

 

 

33

 

 

 

34

 

 

 

35

 

 

 

36

 

 

 

37

 

 

 

38

 

 

 

39

 

 

 

40

 

 

 

41

 

 

 

42

 

 

 

43

 

 

 

44

 

 

 

45

 

 

 

46

 

 

 

47

 

 

 

48

 

 

 

49

 

 

 

50

 

 

 

                                                                                    Tổng số : 50 thành viên                                  

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 13
Tháng 05 : 427
Năm 2020 : 4.625