Friday, 03/07/2020 - 02:13|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tiến Dũng

KẾ HOẠCH Hoạt động giáo dục hướng nghiệp năm học 2017 - 2018

     PHÒNG GD&ĐT YÊN DŨNG

TRƯỜNG THCS TIẾN DŨNG

 

Số : ....../KH-THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

Tiến Dũng, ngày …. tháng 9  năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Hoạt động giáo dục hướng nghiệp năm học 2017 - 2018

.

I. Các  điều kiện để tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp.

1.Hoạt động giáo dục hướng nghiệp và tư vấn hướng nghiệp.

1.1 Số giáo viên làm nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp.

- Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh được thực hiện chủ yếu tại các trường THCS và các trung tâm kỹ thuật tổng hợp- hướng nghiệp. Đội ngũ giáo viên hướng nghiệp gồm :

+ Giáo viên chủ nhiệm lớp 9 và giáo viên có năng lực tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường THCS được nhà trường phân công giảng dạy hướng nghiệp năm học 2017-2018:

- Trần Thị Lan - GVCN lớp 9A.

-  Đào Văn Thu - GVCN lớp 9B.

- Nguyễn Văn Công - GVCN lớp 9C.

- Bùi Thị Thanh - GV giảng dạy hướng nghiệp năm học 2017-2018.

1.2. Số phòng tư vấn hướng nghiệp.

- Gồm 3 phòng học: 9A, 9B, 9C.

- Về cơ sở vật chất cần có :

+  Phân phối chương trình hướng nghiệp, sách giáo viên,

+ Tài liệu tham khảo, nguồn thông tin, tư liệu cho nội dung hoạt động giáo dục hướng nghiệp cần được bổ sung, cập nhật  thường xuyên.

+ Phương tiện, thiết bị công cụ cần thiết cho tư vấn hướng nghiệp.

+ Phương tiện nghe nhìn( đài ,băng ,đĩa…)

- Ngoài ra cần có sự hỗ trợ của các nguồn lực ngoài nhà trường cho hoạt động giáo dục hướng nghiệp như cha, mẹ học sinh, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội, cơ sở sản xuất kinh doanh và các cơ quan thông tin đại chúng.

* Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh, giáo viên có thể lựa chọn, bổ sung nội dung từng chủ đề cho phù hợp.

Với những chủ đề tìm hiểu thông tin nghề, giáo viên có thể chọn những nghề phổ biến, nghề truyền thống của địa phương để cho học sinh thực hành thu thập thông tin theo cấu trúc bản mô tả nghề (Nghề mây tre đan).

1.3. Thuận lợi, khó khăn.

* Thuân lợi.

- Học sinh lớp 9 khi được GVCN và GV giảng dạy hướng nghiệp tư vấn chọn  trường, chọn nghề đa số các em chọn đúng trường THPT và chọn nghề theo năng lực học tập cũng như sở thích của từng em.

- Giáo viên được phân công giảng dạy hướng nghiệp là GV có kinh nghiệm.

- Đa số phụ huynh HS quan tâm, ủng hộ nhà trường trong công tác giáo dục hướng nghiệp.

* Khó khăn.

- Tài liệu để giảng dạy hướng nghiệp chưa nhiều, giáo viên cập nhật thông tin về các ngành nghề chưa mang tính thời sự.

- Một số phụ  huynh học sinh và bản thân HS còn chưa nhận thức đúng đắn về năng lực học tập của mình. Do đó cũng gây khó khăn cho việc chọn trường, chọn nghề của các em.

II.Chỉ tiêu, biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp.

1. Chỉ tiêu.

- Số HS được tư vấn hướng nghiệp: Khối 9 là 95 HS đạt tỷ lệ 100%.

2. Biện Pháp thực hiện

- Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học: loa đài, tài liệu tham khảo.

- Giáo viên đổi mới phương pháp day học, đổi mới cách kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh. Thường xuyên cập nhật thông tin chỉ tiêu tuyển sinh từ các trường THPT trong huyện và chỉ tiêu đào tạo nghề của địa phương.

 - Ban giám hiệu phân công chuyên môn, phân thời khóa biểu, có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc dạy- học hướng nghiệp theo tháng, kỳ, năm.

- Thường xuyên quản lý, kiểm tra hồ sơ dạy hướng nghiệp của giáo viên và hồ sơ hướng nghiệp của học sinh.

- Phối hợp với các trường: THPT Yên Dũng số I, THPT Yên Dũng số III, Trường dân lập Quang Trung,Trung tâm GDTX-DN,trung tâm GDKTTH-HN để tư vấn cho HS chọn trường chọn nghề phù hợp với năng lực học sinh.

Trên đây là kế hoạch thực hiện giáo dục hướng nghiệp cho học sinh lớp 9 của trường THCS Tiến Dũng năm học 2017-2018, đề nghị các giáo viên được phân công thực hiện nghiêm túc.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT(để báo cáo);

- PHT,TTCM (để chỉ đạo);

- GVdạyHN( để thực hiện);

- Lưu HC.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                 Nguyễn Việt Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG THÁNG

 

Tháng

Nội dung

Số tiết

8/2017

- Phân công giáo viên dạy hướng nghiệp lớp 9

- Nhà trường và giáo viên xây dựng kế hoạch hướng nghiệp năm học: 2017-2018.

 

9/2017

- Học sinh học chủ để 1: ý nghĩa tầm quan trọng của việc chon nghề có cơ sở khoa học

1

10/2017

-  Học sinh học chủ để 2: Tìm hiểu năng lực của bản thân và truyền thống nghề nghiệp của gia đình

1

11/2017

- Học sinh học chủ đề 3: Thế giới nghề nghiệp quanh ta

1

12/2017

- Học sinh học chủ đề 4: Tìm hiểu thông tin một số nghề phổ biến ở địa phương

1

1/2018

-  Học sinh học chủ đề 5: Các hướng đi sau khi tốt nghiệp THCS

1

2/2018

- Học sinh học chủ đề 6: Các hướng đi sau khi tốt nghiệp THCS

1

3/2018

- Học sinh học chủ đề 7: Tư vấn hướng nghiệp

1

4/2018

- Học sinh học chủ đề 8: Tư vấn hướng nghiệp

1

5/2018

- Học sinh học chủ đề 9: Tìm hiểu thông tin thị trường lao động

1

 

Ghi chú: Hai bài dưới đây trong sách hướng nghiệp 9 được tích hợp vào môn Hoạt động ngoài giờ lên lớp của lớp 9.

- Định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đất nước.

- Tìm hiểu hệ thống giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp của trung ương và địa phương.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 8
Tháng 07 : 18
Năm 2020 : 4.982