Sunday, 12/07/2020 - 22:27|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tiến Dũng

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN tổ KHXH Năm học 2017 - 2018

PHÒNG GD & ĐT YÊN DŨNG

TRƯỜNG THCS TIẾN DŨNG

 

Số:           /KH- THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tiến Dũng, ngày       tháng 9 năm 2017

         

                  

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

Năm học 2017 - 2018

 

PHẦN I

 NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

 

1/ Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo:

Căn cứ vào Kế hoạch chỉ đạo thực hiện  nhiệm vụ cấp THCS năm học 2017-2018 của phòng GD&ĐT Yên Dũng.

 Căn cứ vào Kế hoạch bồi dưỡng HSG, phụ đạo học sinh yếu kém năm học: 2017 -2018 của phòng GD&ĐT Yên Dũng.

 Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của Trường THCS Tiến Dũng.

2/ Căn cứ vào tình hình nhà trường:

Trường có diện tích 13.244m2; Tháng 12/2013 trường đã được công nhận trường THCS đạt chuẩn Quốc gia kiểm tra lại sau 5 năm.

Năm học 2017-2018 trường có 13 lớp với 395 HS

Đội ngũ CBGV, NV nhà trường: Tổng số 33 đ/c, trong đó 2 CBQL, 26 giáo viên; NV hành chính 4 đ/c (1 Kế toán, 1 Ytế, 1 Thư viện, 1 Văn thư); 1 giáo viên hợp đồng. 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn theo quy định.

Đội ngũ nhà trường phần lớn còn trẻ, khỏe, luôn đoàn kết và nhiệt tình trong công tác, có tinh thần phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chi bộ trường có 20 đảng viên chiếm 60,6% trong tổng số CBGV, NV nhà trường, Chi bộ luôn đạt trong sạch, vững mạnh; Nhà trường đạt cơ quan văn hoá cấp huyện. 

* Về cơ sở vật chất:

- Nhà trường có 9 phòng học kiên cố.

- Có phòng thực hành tin và phòng TH vật lý.

- Bàn ghế đầy đủ cho 2 em/ bàn( Khối 6, 7, 8, 9).

* Khó khăn:

- Tay nghề chuyên môn của đội ngũ giáo viên chưa đồng đều và non ở một số môn, có GV là hợp đồng nên không yên tâm công tác.

- Còn thiếu một số phòng chức năng: phòng TH sinh, TH hóa; Phòng nghe nhìn .

3. Căn cứ vào tình hình học sinh:

* Toàn trường có 13 lớp với 395 học sinh, trong đó.

- Khối 6 có 3 lớp với 93 học sinh.

- Khối 7 có 4 lớp với 122 học sinh.

- Khối 8 có 3 lớp với 85 học sinh.

- Khối 9 có 3 lớp với 95 học sinh.

* Số học sinh lớp 6 tuyển vào đạt 100%.

- Đa số các em học sinh ngoan và hiếu học.

- Các em học sinh đều chuẩn bị đầy đủ SGK, vở bài tập, đồ dùng học tập đảm bảo mỗi em 01 bộ.

* Về khó khăn:

- Còn khá đông phụ huynh học sinh do điều kiện kinh tế còn khó khăn phải đi làm ăn xa nhà nên ít có điều kiện quan tâm chăm lo, phó mặc trách nhiệm cho nhà trường.

- Còn một số em học sinh chưa hiếu học, ham chơi điện tử.

4. Căn cứ vào đội ngũ CBGV- NV:

- Tổng số có 33 đ/c, trong đó:

+ Đại học: 28 đ/c.

+ Cao đẳng: 5 đ/c.

Đảng viên 20 đ/c.

Hành chính: 4 đ/c.

- Tổ KHTN có 14 đ/c

Môn

Toán

Hoá

Sinh

Địa

CN

Tin

TD

SL

4

2

1

2

1

1

1

2

 

- Tổ KHXH có 12 đ/c, trong đó:

Môn

Văn

Sử

T. anh

MT

AN

CD

SL

3

1

4

2

1

1

 

Các đồng chí GV đều nhiệt tình say sưa với công việc thực hiện tốt quy chế CM.

* Khó khăn:

- Đội ngũ GV một  đ/c ở xa điều kiện đi lại vất vả khó khăn.

- Có giáo viên hợp đồng nên chưa thực sự yên tâm công tác.

PHẦN II

 NHIỆM VỤ - CHỈ TIÊU - GIẢI PHÁP:

1/ Về giáo dục đạo đức:

a/ Nhiệm vụ:

Tăng cường nền nếp, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm với cộng đồng của học sinh.

Triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị khóa XII gắn với việc thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành phát động.

Củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS, thực hiện tốt việc tư vấn, định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS.

Tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Quan tâm bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu trên cơ sở đảm bảo giáo dục toàn diện. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh theo lộ trình Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục Quốc dân giai đoạn 2008-2020” của Bộ GD&ĐT và Đề án đổi mới dạy và học Tiếng Anh trong các trường phổ thông giai đoạn 2016-2020 của UBND tỉnh.

Năm học 2017 - 2018 là năm học với chủ đề “Tăng cường kỷ cương, nền nếp trường lớp học; nâng cao đạo đức, lối sống của đội ngũ nhà giáo và học sinh; tiếp tục đổi mới, sáng tạo nâng cao chất lượng giáo dục”. Mỗi đ/c giáo viên phải xác định rõ nhiệm vụ của mình để giáo dục học sinh về các mặt.

+ Biết chào hỏi người trên và khách đến trường.

+ Thưc hiện tốt các nội quy, quy định của nhà trường.

+ Không xa vào các tệ nạn xã hội như: Đánh bi a, điện tử.

+ Thực hiện tốt đợt ATGT đường bộ.

+ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM.

+ Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.

Năm học 2017-2018 tiếp tục là năm học đổi mới hình thức, phương pháp khảo sát, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục theo hướng đánh giá năng lực người học; coi trọng việc đánh giá bằng nhận xét, khuyến khích sự cố gắng tiến bộ của học sinh dù chỉ là rất nhỏ.

b/ Chỉ tiêu:

* Hạnh kiểm

 

Tổng số

Tốt

Khá

TB

Yếu

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

395

267

69,87

107

27,09

12

3,04

0

0

Không có học sinh xếp loại yếu kém về hạnh kiểm, không có học sinh vi phạm pháp luật và những điều cấm.

c/ Biện pháp:

- Tăng cường bồi dưỡng và khơi dậy cho các em lòng tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống anh hùng qua các buổi hoạt động ngoại khoá, các giờ dạy môn văn hoá, môn GDCD, gương người tốt, việc tốt để từ đó để các em xác định đúng mục đích, động cơ, thái độ học tập, hoặc có ý thức vươn lên và tạo sự chuyển biến rõ rệt trong học sinh.

Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho các em.

Giáo dục cho học sinh ý thức biết kính trọng thầy cô và người trên.

Tổ chức các câu lạc bộ TDTT, Văn hoá, văn nghệ để thu hút học sinh đến trường tạo môi trường thân thiện giữa thầy và trò

Tổ chức phát động phong trào thi đua: “Nói lời hay, làm việc tốt”.

Tổ chức tốt các buổi sinh hoạt ngoại khóa ở trường, lớp có tuyên dương khen thưởng kịp thời những học sinh có ý thức tốt và những học sinh có ý thức chưa tốt.

Phối kết hợp với PHHS thông qua sổ liên lạc điện tử hoặc các buổi xuống xóm kiểm tra học tối.

Tổ chức cho học sinh thi tìm hiểu luật giao thông đường bộ, em yêu lịch sử quê hương Yên Dũng...

Mỗi thầy cô giáo phải thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

2/ Văn hoá:

a/ Chất lượng đại trà:

a1/ Nhiệm vụ:

Tăng cường nền nếp, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm với cộng đồng của học sinh.

Triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị khóa XII gắn với việc thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành phát động.

Củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS mức độ 2, thực hiện tốt việc tư vấn, định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS.

Tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Quan tâm bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu trên cơ sở đảm bảo giáo dục toàn diện. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh theo lộ trình Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục Quốc dân giai đoạn 208-2020” của Bộ GD&ĐT và Đề án đổi mới dạy và học Tiếng Anh trong các trường phổ thông giai đoạn 2016-2020 của UBND tỉnh.Tổ chức câu lạc bộ Tiếng Anh.

Năm học 2017 - 2018 cũng là năm học tiếp tục  “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”.

Năm học 2017 - 2018 là năm học tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực.

Năm học 2017 - 2018 với thời lượng năm học là 37 tuần (Kỳ I: 19 tuần,  kỳ II: 18 tuần). Năm học bắt đầu từ 28/8 /2017. Cũng năm học này nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, quốc phòng an ninh được tích hợp vào các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, GDCD, Vật lý, Sinh học, Công nghệ.

Năm học 2017 - 2018 là năm Phòng giáo dục tổ chức nhiều cuộc thi của giáo viên và học sinh. Với giáo viên thi GVDG cấp huyện, cấp tỉnh, vòng 2 . Với học sinh tổ chức thi HSG cấp huyện cấp tỉnh các môn: Văn, Toán, Ngoại ngữ, lý ,Hoá, Sinh, sử , GDCD lớp 8, 9; thi HSG cấp huyện lớp 6,7 với các môn Văn, Toán,Tiếng Anh, thi STKH,  thi Em yêu lịch sử quê hương Yên Dũng, thi TDTT...

Học sinh phải nắm chắc những kiến thức văn hoá khoa học kỹ thuật trong chương trình các môn học, phát huy tính tích cực tự giác, sáng tạo năng lực tự học và kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

 Chú trọng việc phụ đạo học sinh yếu kém. Tập chung bồi dưỡng HSG.

2/Chỉ tiêu:

* Học lực

Tổng số

Giỏi

Khá

TB

Yếu

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

395

79

20,00

197

49,87

107

27,09

10

2,53

3/ Biện pháp:

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chương trình chi tiết, trên cơ sở hướng dẫn của công văn số 1002/SGD-GDTrH ngày 15/9/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tổ chức chỉ đạo Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, sinh hoạt các chuyên đề: ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, chuyên đề bồi dưỡng HSG phụ đạo học sinh yếu kém,...

Giáo viên lên lớp phải có giáo án và phải sử dụng tối đa phương tiện thiết bị đồ dùng dạy học sẵn có hoặc làm mới để thu hút học sinh học tập, mỗi GV sử dụng CNTT tối thiểu 1 lượt/tháng.

Tích cực dự giờ đảm bảo đúng tiến độ, thảo luận thực tập cụm huyện để trao đổi phương pháp giảng dạy cho phù hợp với nội dung và chương trình SGK hiện nay.

Sử dụng triệt để đồ dùng dạy học đạt hiệu quả cao. Mỗi GV làm 2 đồ dùng có chất lượng cao trong năm.

Tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Chú trọng đánh giá trong quá trình dạy học: đánh giá trên lớp; đánh giá bằng hồ sơ; đánh giá bằng nhận xét; tăng cường hình thức đánh giá thông qua sản phẩm dự án; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip,…), giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành. Kết hợp kết quả đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học. Các hình thức kiểm tra, đánh giá hướng tới phát triển năng lực của học sinh; đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, tạo hứng thú trong quá trình học tập.

Tổ chức thi khảo sát giữa kỳ I, cuối kỳ I, Giữa kỳ II, cuối kỳ II theo lịch của Phòng giáo dục.Tổ chức coi thi nghiêm túc phân công chấm chéo đảm bảo công bằng khách quan.

Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như: dạy học trực tuyến, trường học kết nối,  Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng việc giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng.  Áp dụng các phương pháp dạy học “ Bàn tay năn bột”, đổi mới pp dạy học theo hướng phát triển năng lực- phẩm chất học sinh, dạy học liên môn tích hợp…

Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá các kỹ năng nghe, nói đọc viết đối với môn Tiếng Anh. Thành lập  Câu lạc bộ(CLB) tiếng Anh, hoạt động ít nhất mỗi kỳ 1 lần.

b/ Chất lượng học sinh giỏi:

b1/ Nhiệm vụ:

- Nâng cao chất lượng mũi nhọn.

- Phát hiện và bồi dưỡng HSG ở các môn ở tất cả các khối lớp.

- Bồi dưỡng HS các môn văn hoá từ lớp 6 đến lớp 9, bồi dưỡng học sinh thi giải toán trên máy tính casio ,thi giải toán và Tiếng Anh trên mạng từ lớp 6 đến lớp 9...

b2/ Chỉ tiêu:

Nội dung thi

Chỉ tiêu giao

Cấp huyện

Cấp tỉnh

 

Các môn văn hoá

28

2

Các môn TDTT

35

3

 

 

Môn khác

(.......)

 Em yêu lịch sử quê hương Yên Dũng: 1; STKHKT:2

Sáng tạo KHKT: 1

 

Cộng

66

6

 

 

*Cụ thể:

 

Môn

Chỉ tiêu đăng ký

Giáo viên phụ trách

Cấp huyện

Cấp tỉnh

Văn 9

1

1

Đ/C T. Lan

Văn 8

2

0

Đ/C Vinh

Văn 7

2

0

Đ/C Tới

Văn 6

1

0

Đ/C Tới

Anh 6

1

0

Đ/C Yến

Anh 7

2

0

Đ/C Nga

Anh 8

1

0

Đ/C Vân

Anh 9

1

0

Đ/C Nga

Toán 9

1

0

Đ/C Thu

Toán 8

1

0

Đ/C Công

Toán 7

1

0

Đ/C Sen

Toán 6

1

0

Đ/C Sen

Lý 8

2

0

Đ/C Thọ

Lý 9

2

0

Đ/C Đ. Thư

Hoá 8

2

0

Đ/C Hậu

Hoá 9

1

0

Đ/C Hậu

Sinh 8

2

0

Đ/C P.Hồng

Sinh 9

1

0

Đ/C Hảo

Địa 8

1

0

Đ/C Nga

Địa 9

2

0

Đ/C Nga

Sử 8

1

0

Đ/C Điểm

Sử 9

1

0

Đ/C Điểm

TDTT

31

2

Bắc, Cường

STKH

1

1

Nhóm Lý, Hóa, Sinh

Em yêu lịch sử quê hương

1

 

Tổ KHXH

b3/Biện pháp:

Khảo sát chọn đội tuyển ngày từ tuần 2 của tháng 9 năm 2017 đối với các môn.

Phân công GV có trình độ CM vững dạy theo kế hoạch và dạy theo thời khoá biểu bắt đầu từ tháng 9 năm 2017.

Đầu tư thời gian, kinh phí cho GV dạy đội tuyển ( Giảm 2 tiết trên tuần).

Khen thưởng thích đáng với những GV có thành tích cao.

Hai tổ Tự nhiên và xã hội có kế hoạch dạy theo chuyên đề đối với 2 môn:Văn, Toán.

Động viên GV dạy mọi lúc, mọi nơi để đạt hiệu quả cao.

GV bộ môn phải phát hiện ngay từ đầu năm các em có năng khiếu,có lòng say mê học tập để thành lập đội tuyển và tổ chức ôn luyện ngay từ tháng 9/2017.

GV dạy thể dục phải phát hiện ra các em có năng khiếu để thành lập câu lạc bộ cho các em luyện tập ngay từ tuần 1 của tháng 9.

Khảo sát nhóm chọn theo định kỳ để rèn kỹ năng làm bài cho HS.

3/ Công tác phổ cập THCS:

- Tiếp tục triển khai kế hoạch phổ cập THCS giai đoạn 2015-2020.

-  GV tiếp tục xuống xóm điều tra nghiêm túc, hoàn thiện các biểu mẫu theo quy định.

- Tiêu chuẩn 2b trên 97% và duy trì chất lượng phổ cập ở mức cao.

- Kiện toàn đầy đủ hồ sơ đảm bảo chính xác, kịp thời.

- Thành lập đoàn kiểm tra cấp xã.

- Làm hồ sơ đề nghị huyện kiểm tra công nhận phổTHCS mức độ 2 cập năm  2017

4/ Công tác GD hướng nghiệp:

- 100% HS lớp 9 được tư vấn hướng nghiệp theo chương trình của bộ GD&ĐT; Các em có hiểu biết về nghề nghiệp trong xã hội và của địa phương; Hiểu và nắm được phân ban ở bậc trung học phổ thông; Hình thành ở các em xu hướng nghề nghiệp phù hợp với năng lực, điều kiện của bản thân và nhu cầu xã hội. Hầu hết các em biết lựa chọn ban ở THPT hoặc chọn nghề nghiệp cho phù hợp sau khi học xong lớp 9 (Với số tiết là 1 tiết/ tháng).

5/ Công tác kiểm tra chuyên đề và toàn diện GV:

- Kiểm tra toàn diện: 72% GV.

- Kiểm tra chuyên đề: 50% GV.

- BGH phải duy chì chế độ kiểm tra đối với GV theo tuần, tháng.

- Hiệu trưởng kiểm tra chuyên đề (1-2 chuyên đề) mỗi GV 1 lượt/ tháng.

- Hiệu phó mỗi tháng kiểm tra 3 chuyên đề: Mỗi GV 3 lượt.

+ Kiểm tra toàn diện : 1/3 số GV trong trường ở các bộ môn.

- Kiểm tra đột xuất mỗi tuần 3 GV. Trong qua trình kiểm tra đánh giá xếp loại theo đúng yêu cầu của cấp trên tạo điều kiện cho GV thực hiện tốt nhiệm vụ CM.

- Mỗi tuần: Hiệu trưởng dự giờ 2 tiết, hiệu phó dự giờ 3 tiết tập trung vào các đ/c GV có CM chưa vững.

- Các hồ sơ thanh tra đảm bảo đầy đủ và đúng thủ tục hành chính.

- Giao cho các đ/c tổ trưởng kiểm tra việc thực hiện nề nếp CM của các thành viên trong tổ, kiểm tra giáo án vào thứ 2 hàng tuần.

* Kết quả kiểm tra sẽ được bổ sung vào việc đánh giá xếp loại thi đua hàng tháng, học kỳ và cả năm.

PHẦN III

DANH HIỆU THI ĐUA CUỐI NĂM:

* Danh hiệu GV:

- Giáo viên giỏi cấp tỉnh: 02

- Giáo viên dạy giỏi cấp Huyện: 10

- Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: 0

- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 3

- Giáo viên giỏi cấp trường: 20

- Lao Tiên tiến: 70% CBGV trong trường.

* Trường đạt danh hiệu Tập thể xuất sắc .

 

                                     

                                                                                                                          

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT ( để báo cáo);

-TT,GV( để thực hiện);

- Lưu: HC.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Việt Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG THÁNG

 

 

Tháng/ năm

Công việc trọng tâm

 

 

 

 

 

8/2017

- Phân công chuyên môn

- Tổ chức cho CBGV học tập quán triệt nhiệm vụ năm học.

- Tổ chức thi khảo sát đầu năm .

- Tuyển sinh lớp 6

- Xét lên lớp đối với những HS phải thi lại.

- Cập nhật số liệu điều tra phổ cập.

- Luyện tập TDTT.

- Kiện toàn các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

- Học tập chuyên môn, học tập chính trị.

- Bồi dưỡng HSG.

 

 

 

 

 

9/2017

- Tổ chức lễ khai giảng năm học mới

- Cập nhật số liệu điều tra phổ cập.

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình của các lớp.

- Tổ chức hội nghị CBCC đầu năm.

- Luyện tập TDTT và thi cấp huyện.

- Kiểm tra 3 chuyên đề ( BGH ).

- Thi  EYLS cấp trường .

- Kiểm tra công nhận phổ cập mức độ 2.(29/9)

 

- Bồi dưỡng HSG.

 

 

 

 

10/2017

- ổn định kỷ cương nề nếp.

- Kiểm tra chuyên đề.

- Kiểm tra toàn diện 2 GV.

- Tổ chức chuyên đề ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

- Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp tỉnh

- Thi  EYLS cấp huyện .

- Luyện tập  và thi TDTT.

- Thi khảo sát giữa kỳ I(24,25/10)

 

 

 

 

11/2017

- Tổ chức hội giảng 20/11 và thi GVG cấp trường.

- Kiểm tra chuyên đề. Sinh hoạt chuyên môn cụm huyện theo lịch.

- Kiểm tra toàn diện 2 GV.

- Bồi dưỡng HSG.Thi KHKT cấp huyện .

- Luyện tập TDTT.Tổ chức câu lạc bộ Tiếng Anh

- Vào điểm vào phần mềm QLHS.

- Bồi dưỡng HSG và học sinh yếu kém.

- GV làm đồ dùng dạy học.

- Thi GVDG cấp huyện.

 

 

 

 

12/2017

- Phát động phong trào thi đua chào mừng 22/12.

- Ổn định kỷ cương nề nếp.

- Kiểm tra chuyên đề.

- Kiểm tra toàn diện 2 GV.

- Ôn tập chuẩn bị thi học kỳ I.

- Thi HSG các môn đối với lớp 9

- Bồi dưỡng HSG. Tổ chức câu lạc bộ Tiếng Anh

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách.

- Thi kiểm tra chất lượng học kỳ I.

1/2018

- Hoàn thiện chương trình học kỳ I

- Vào điểm, tính điểm trên máy

- Sơ kết học kỳ I

- Duy trì nề nếp chuyên môn

- Bồi dường HSG. Sinh hoạt chuyên môn cụm huyện theo lịch.

- Học chương trình học kỳ II

2/2018

- Dự giờ thăm lớp theo quy định

- Kiểm tra chuyên đề

- Bồi dưỡng HSG. Tổ chức câu lạc bộ Tiếng Anh

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình và việc vào điểm của giáo viên.

3/2018

- Tháng 3 phát động đợt thi chào mừng ngày 8/3 và 26/3

- Tổ chức hội giảng. Sinh hoạt chuyên môn cụm huyện theo lịch.

- Làm đồ dùng dạy học

- Dự giờ thăm lớp

- Tổ chức họat động ngoại khóa câu lạc bộ tiếng Anh

- Bồi dưỡng HSG

- Kiểm tra chuyên đề

- Kiểm tra toàn diện 2 GV

- Khảo sát chất lượng giữa học kỳ II

- Vào điểm trên máy

- Thi HSG các môn văn hóa cấpTỉnh đối với các môn khối 9.

4/2018

- Kiểm tra chuyên đề

- Kiểm tra toàn diện 1 GV

- Thi HSG cấp huyện

- Vào điểm trên máy

- Sinh hoạt chuyên môn cụm huyện theo lịch

- Tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 9 chuẩn bị xét tốt nghiệp và thi vào cấp III.

5/2017

- Tổ chức ôn tập cho HS chuẩn bị thi học kỳ II

- Tổ chức thi học kỳ II nghiêm túc

- Hoàn thiện hồ sơ HS

- Xét tốt nghiệp THCS

- Tổ chức ôn tập cho HS thi vào lớp 10, tổ chức thi thử lớp 10.

- Tổng kết năm học.

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 6
Tháng 07 : 119
Năm 2020 : 5.083