Tuesday, 25/02/2020 - 20:13|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tiến Dũng

KẾ HOẠCH Bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2017-2018

PHÒNG GD & ĐT YÊN DŨNG

TRƯỜNG THCS TIẾN DŨNG

 
 

 

Số:         /KH-THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

Tiến Dũng, ngày       tháng 10 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2017-2018

 
 

 

          Căn cứ vào Kế hoạch số 34/KH-PGD&ĐT ngày 18/9/2017 của Phòng Giáo dục Yên Dũng về  Kế hoạch chỉ đạo thực nhiệm vụ năm học 2017-2018;

          Căn cứ vào công văn  số 327/PGD&ĐT-THCS ngày 22/9/2017 của Phòng GD&ĐT Yên Dũng về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục THCS năm học 2017-2018;

         Căn cứ vào Kế hoạch số 38/KH-PGD&ĐT ngày 10/10/2017 của Phòng Giáo dục Yên Dũng về  Kế hoạch chỉ đạo thực nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2017-2018;

          Căn cứ vào Kế hoạch số17/KH- NT ngày 27/09/2017 của trường THCS Tiến Dũng về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018;

          Trường THCS Tiến Dũng xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1.Mục đích:

- Nhằm bồi dưỡng, bổ sung và nâng cao kiến thức cho học sinh giỏi của trường, phát huy tinh thần sáng tạo, tự học tự rèn luyện của các em;

- Phát hiện và bồi dưỡng những năng khiếu, sở trường cho các em.

- Đáp ứng nhu cầu của phụ huynh học sinh và tạo điều kiện cho các em phát triển toàn diện.

- Nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi HS giỏi cấp huyện, tỉnh trong thời gian tới.

2. Yêu cầu:

- Học sinh dự học lớp bồi dưỡng phải đảm bảo chuyên cần;

- Giáo viên được phân công lên lớp cần có kế hoạch, chương trình, sách tham khảo, sách nâng cao, đảm bảo tốt việc chuẩn bị dạy và học;

- Giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc, thống nhất kế hoạch đã được xây dựng;

- BGH theo dõi, động viên học sinh và giáo viên hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1.Thuận lợi:

- Học sinh ngoan lễ phép, hăng hái tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường, có nền nếp học tập cũng như hoạt động ngoài giờ, sự nhận thức của các em tương đối nhanh.

- Dân trí ngày càng được nâng cao, một số phụ huynh quan tâm tới con em mình.

- Đội ngũ giáo viên cơ bản có nhiều kinh nghiệm và năng lực, nhiệt tình bồi dưỡng h/s giỏi.

       - Trong nhiều năm liền nhà trường đạt  nhiều thành tích trong phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi.

2. Khó khăn

- Một số giáo viên chưa thường xuyên tiếp cận học sinh để nắm bắt tâm tư, tình cảm của HS để có phương pháp dạy phù hợp.

           - Nhiều HS giỏi của nhà trường được tuyển chọn vào trường TT Neo do vậy độ lan tỏa trong HS giỏi còn chưa cao.

          - Kinh phí dành cho trả công và thưởng cho GV dạy, HS đạt giải còn hạn hẹp.

          - Các môn TDTT các em chưa thực sự nhiệt tình tham gia, thời gian ôn luyện các môn TDTT ảnh hưởng đến việc học tập của các em.

          III. CHỈ TIÊU HỌC SINH GIỎI

  1. Chỉ tiêu được giao
  1. Nội dung thi

Chỉ tiêu giao

Cấp huyện

Cấp tỉnh

 

Các môn văn hoá

31

4

Các môn TDTT

40

4

Em yêu lịch sử

1

0

KHKT

2

1

Tổng

75

9

  1. Chỉ tiêu nhà trường giao cho GV

TT

Nội dung thi

Người phụ trách

Chỉ tiêu

Số HS thi

Ghi chú

VĂN HÓA

Văn 6

Đ/c Tới

1

2

 

Văn 7

Đ/c Tới

2

2

 

Văn 8

Đ/c Vinh

2

2

 

Văn 9

Đ/c T.Lan

1

1

1 cấp tỉnh

Toán 6

Đ/c Sen

1

2

 

Toán 7

Đ/c Hưng

1

1

 

Toán 8

Đ/c Công

1

2

 

Anh 6

Đ/ c Yến

1

2

 

Anh 7

Đ/c Yến

2

2

 

Anh 8

Đ/c Vân

1

1

 

Anh 9

Đ/c Nga

1

1

 

Lý 8

Đ/c Thọ

2

3

 

Lý 9

Đ/c Thư

2

2

 

Hóa 8, 9

Đ/c Hậu

2

K8:1 K9:1

 

Sử 8,9

Đ/c Điểm

2

K8:2 K9:2

 

Địa 8,9

Đ/c Nga

3

K8:2 K9:3

 

GDCD 8,9

Đ/c T. Lan

2

K8:1; K9:1

 

Sinh 8

Đ/c P. Hồng

2

3

 

Sinh 9

Đ/c Hảo

1

1

 

Tổng

31

40

4

GIẢI KHÁC

KHKT

Tổ KHTN

2

6

1 cấp tỉnh

Tổ KHXH

1

3

 

Em yêu lịch sử

 

Tổ KHXH

 

1

 

15

 

 

TDTT

Đ/c Bắc, Cường

40

50

4 giải tỉnh

        

          IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

  1. Đối với nhà trường

- Ngay từ đầu năm học trường xây dựng kế hoạch  về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, triển khai, hướng dẫn trước hội đồng sư phạm.

-  Sắp xếp, phân công cán bộ, giáo viên dạy bồi dưỡng và tạo điều kiện cho CBGV dạy bồi dưỡng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Phân công cụ thể trong bảng phân công chuyên môn của trường sau khi tham khảo ý kiến của các tổ chuyên môn.

- Giao chỉ tiêu học sinh giỏi tới từng giáo viên; xếp thời khóa biểu dạy bồi dưỡng mỗi buổi/ 1 tuần, những tuần gần thi thi xếp ít nhất 2 buổi/tuần.

- Trường có kế hoạch theo dõi, giám sát việc bồi dưỡng học sinh giỏi ở các tổ, có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, thi thử nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng HSG.

- Đối với các em học sinh giỏi, có năng khiếu bộ môn được giáo viên bồi dưỡng về những kiến thức nâng cao, để các em có được các kiến thức kỹ năng đảm bảo đạt được thành tích tốt nhất trong kỳ thi HS giỏi cấp huyện , cấp tỉnh.

- Phối hợp với PHHS trong công tác tư vấn tuyển chọn môn thi đúng năng khiếu sỡ trường , nguyện vọng của các em.

- Phối hợp tạo điều kiện để các em học tập, phấn đấu để đạt kết quả cao nhất trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp.

- Phối hợp với Ban ngành đoàn thể xã , Hội khuyến học để chăm lo cho các em trong quá trình học tập, đặc biệt là trong ngày thi và sau khi các em đạt được thành tích tốt.

- Tổ chức họp mặt học sinh trong các đội tuyển, ra mắt học sinh toàn trường ,động viên khích lệ , treo giải khích lệ tinh thần cho các em trước ngày thi.

          2. Đối với giáo viên dạy

- Các giáo viên được phân công dạy bồi dưỡng nghiên cứu, xây dựng chương trình, xây dựng kế hoạch ,chuẩn bị tốt giáo án, đảm bảo thời gian và chất lượng các tiết dạy bồi dưỡng.

- Giáo viên bộ môn được phân công dạy bồi dưỡng, xây dựng kế hoạch ôn tập, soạn bài bám sát theo nội dung chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi của huyện, tỉnh.

- Bám sát nội dunh chương trình SGK, chuẩn kiến thức kỹ năng bộ môn bậc THCS và tham khảo bổ sung các kiến thức trong các sách tham khảo bồi dưỡng học sinh giỏi của Nhà xuất bản giáo dục.

- Động viên , khích lệ, tư vấn  học sinh trước trong và sau các tiết dạy bằng nhiều hình thức .

       - Hình thành sự hứng thú và đam mê nghiên cứu tìm tòi học hỏi của học sinh đối  với bộ môn mình phụ trách.

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng học sinh  giỏi dự thi HSG các cấp năm học 2017-2018./.

Nơi nhận:

- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- Email chung.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn  Việt Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục số 1

Các kỳ thi HSG năm học 2017-2018

 

TT

Nội dung thi

Thời gian thi các cấp

Cấp khu/ trường

Cấp huyện

Cấp tỉnh

1

Thi chọn HSG văn hóa

 Toán, Văn, Lịch sử, Địa lý, Hóa học, Vật lý, Sinh học, Tiếng anh, GDCD lớp 9

 

Tháng 01/2018

17/03/2018

2

Thi chọn HSG văn hóa

 Toán, Văn, Anh,Lịch sử, Địa lý, Hóa học, Vật lý, Sinh học, Tiếng anh, GDCD lớp 8

 

04/2018

 

3

Thi chọn HSG văn hóa

 Toán, Văn, Anh lớp 6,7

 

 

Tháng 4/2018

 

4

Em yêu lịch sử QHYD

 

Tháng 9/2017

Tháng 10/2017

 

5

KHKT

 

 

11/2017

12/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kÕ ho¹ch cô thÓ tõng th¸ng

Th¸ng

Néi dung c«ng viÖc

8/2017

- Động viên học sinh tham gia đội tuyển tỉnh tại THCS Thị Trấn Neo.

- GV chọn học sinh thành lập đội tuyển HSG văn hóa, đội tuyển EYLS cấp trường.

9/2017

- Thành lập xong đội tuyển và bắt đầu ôn tập.

- Lên lịch bồi dưỡng HSG.

- Thi EYLS cấp trường.

10/2017

- Bồi dưỡng HSG theo lịch.

- Động viên HS theo học đội tuyển tỉnh, Thi EYLS cấp huyện.

- Đội tuyển STKHKT ôn luyện.

11/2017

-  Bồi dưỡng HSG theo lịch.

- Kh¶o s¸t lần 1 đội tuyển HSG lớp 9.

- Thi STKH cấp huyện.

12/2017

-  Bồi dưỡng HSG theo lịch.

- Kh¶o s¸t lần 2 đội tuyển HSG lớp 9, Thi STKH cấp Tỉnh

- Chọn đội tuyển lớp 9 chính thức.

1/2018

-  Bồi dưỡng HSG theo lịch.

- Thi HSG cấp Huyện lớp 9 các môn:Toán ,Văn, Tiếng Anh, lịch sử, Địa lý, Hóa học ,Vật lý ,Sinh học,GDCD.

2/2018

-  Bồi dưỡng HSG khối 6,7,8 theo lịch.

- Kh¶o s¸t lần 1 đội tuyển HSG lớp 6,7,8 .

3/2018

-  Bồi dưỡng HSG khối 6,7,8 theo lịch.

- Kh¶o s¸t lần 2 đội tuyển HSG lớp 6,7,8 .

- Chọn đội tuyển lớp 6,7,8  chính thức.

- Thi HSG văn hóa cấp Tỉnh lớp 9( 17/3/2018)

4/2018

-  Bồi dưỡng HSG khối 6,7,8 theo lịch.

-Thi HSG cấp huyện các môn lớp 6,7,8 theo quy đinh.

5/2018

- Tổng kết công tác HSG, xây dựng kế hoạch cho năm sau.

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 5
Tháng 02 : 168
Năm 2020 : 383