Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 18
Năm 2020 : 1.914
Dạy bé học số

Dạy bé học số

Không chỉ chữ cái, sự hiểu biết về những con số cũng đóng vai trò quan trọng đối với cuộc sống sau này của trẻ. Bằng những trò chơi và hoạt động hằng ngày, mẹ hoàn toàn có thể dạy bé hoc số từ rất sớm, chỉ đơn giản bằng những hoạt động hằng ngày.