Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 8
Năm 2019 : 1.056
Một số biện pháp rèn kỹ năng tự phục vụ bản thân cho trẻ trong trường mầm non Tân An

Một số biện pháp rèn kỹ năng tự phục vụ bản thân cho trẻ trong trường mầm non Tân An

Như Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã dạy: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình” Đúng vậy, chúng ta cần phải rèn kỹ năng sống (đặc biệt là kỹ năng tự phục vụ ) cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ và bắt đầu từ việc nhỏ nhất như: quét nhà, quét lớp học, kê bàn ghế, tự xúc cơm, tự vệ sinh cá ...
Rèn kỹ năng tự phục vụ bản thân cho trẻ

Rèn kỹ năng tự phục vụ bản thân cho trẻ

Tự phục vụ bản thân là một kỹ năng vô cùng cần thiết cho trẻ, việc thiếu kỹ năng tự phục vụ sẽ gây ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ, sẽ làm cho trẻ lười biếng, thụ động và gặp không ít khó khăn khi tham gia vào các hoạt động tập thể. Rèn kỹ năng tự phục vụ cho trẻ ở đâu? Rèn những gì?