Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Năm 2020 : 1.036
Thông tin chi tiết:
Chu Thị Anh
Hiệu trưởng Chu Thị Anh
Ngày tháng năm sinh 24/04/1984
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Hành chính
Địa chỉ Thôn Phố - Tân An - Yên Dũng - Bắc Giang
Điện thoại 0345340595
Email c0tananyd.bacgiang@moet.edu.vn
Mạng xã hội