Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 14
Năm 2019 : 1.460
Thông tin chi tiết:
Lương Thị Toàn
Phó Hiệu trưởng Lương Thị Toàn
Ngày tháng năm sinh 01/09/1969
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Hành chính
Địa chỉ Thôn Phố - Tân An - Yên Dũng - Bắc Giang
Điện thoại 0982581971
Email c0tananyd.bacgiang@moet.edu.vn
Mạng xã hội