Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 24
Năm 2020 : 1.059
Thông tin chi tiết:
Hà Thị Vinh
Phó Hiệu trưởng Hà Thị Vinh
Ngày tháng năm sinh 02/02/1982
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Hành chính
Địa chỉ Thôn Phố - Tân An - Yên Dũng - Bắc Giang
Điện thoại 0981839828
Email c0tananyd.bacgiang@moet.edu.vn
Mạng xã hội