Địa chỉ: Thôn Toàn Thắng , Xã Lão Hộ
Thông tin chi tiết:
Vũ Hồng Minh
Giáo viên Vũ Hồng Minh
Ngày tháng năm sinh 14/09/1989
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Trung cấp
Trình độ 12/12
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn
Địa chỉ Tân Dân- Yên Dũng- Bắc Giang
Điện thoại 0368689333
Email hongminh8xsp@gmail.com
Mạng xã hội