Địa chỉ: Thôn Toàn Thắng , Xã Lão Hộ
Thông tin chi tiết:
Trần Thị Thu Hương
Giáo viên Trần Thị Thu Hương
Ngày tháng năm sinh 20/08/1977
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ 12/12
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn
Địa chỉ Lão Hộ - Yên Dũng - Bắc Giang
Điện thoại 01692126924
Email huonglaoho5t@gmail.com
Mạng xã hội