Địa chỉ: Thôn Toàn Thắng , Xã Lão Hộ
Thông tin chi tiết:
Trần Thị Tâm
Giáo viên Trần Thị Tâm
Ngày tháng năm sinh 23/10/1980
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ 12/12
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn
Địa chỉ Lão Hộ - Yên Dũng - Bắc Giang
Điện thoại 0918221759
Email tamlaoho.nt@gmail.com
Mạng xã hội