Địa chỉ: Thôn Toàn Thắng , Xã Lão Hộ
Thông tin chi tiết:
Trần Thị Hiên
Giáo viên Trần Thị Hiên
Ngày tháng năm sinh 09/12/1965
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ 12/12
Địa chỉ Lão Hộ - Yên Dũng - Bắc Giang
Điện thoại 01684313918
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách