Địa chỉ: Thôn Toàn Thắng , Xã Lão Hộ
Thông tin chi tiết:
Trần Hương Trang
Giáo viên Trần Hương Trang
Ngày tháng năm sinh 14/05/1990
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Trung cấp
Trình độ 12/12
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn
Địa chỉ Lão Hộ - Yên Dũng - Bắc Giang
Điện thoại 01692425140
Email tranhuongtrang1@gmail.com
Mạng xã hội