Địa chỉ: Thôn Toàn Thắng , Xã Lão Hộ
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Yên
Giáo viên Nguyễn Thị Yên
Ngày tháng năm sinh 21/10/1991
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Trung cấp
Trình độ 12/12
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn
Địa chỉ Liễu Nhan- Tân Liễu- Yên Dũng- Bắc Giang
Điện thoại 0349689688
Email nguyenyenbg1991@gmail.com
Mạng xã hội