Địa chỉ: Thôn Toàn Thắng , Xã Lão Hộ
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Tuyến
Giáo viên Nguyễn Thị Tuyến
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Trung cấp
Trình độ 12/12
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn
Địa chỉ Tân An- Yên Dũng- Bắc Giang
Điện thoại 0346517615
Mạng xã hội