Địa chỉ: Thôn Toàn Thắng , Xã Lão Hộ
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hồng
Giáo viên Nguyễn Thị Hồng
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Trung cấp
Trình độ 12/12
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn
Địa chỉ Xuân Phú- Yên Dũng- Bắc Giang
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách