Địa chỉ: Thôn Toàn Thắng , Xã Lão Hộ
Thông tin chi tiết:
Lương Thị Thủy
Giáo viên Lương Thị Thủy
Ngày tháng năm sinh 02/09/1976
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ 12/12
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn
Địa chỉ Lão Hộ - Yên Dũng - Bắc Giang
Điện thoại 01658294915
Email thuylaoho.4t@gmail.com
Mạng xã hội