Địa chỉ: Thôn Toàn Thắng , Xã Lão Hộ
Thông tin chi tiết:
Khổng Minh Tuyển
Giáo viên- chủ tịch công đoàn Khổng Minh Tuyển
Ngày tháng năm sinh 26/03/1985
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Trung cấp
Trình độ 12/12
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn
Địa chỉ Tân Dân- Yên Dũng- Bắc Giang
Điện thoại 0972606108
Email khongminhtuyenmn@gmail.com
Mạng xã hội