Địa chỉ: Thôn Toàn Thắng , Xã Lão Hộ
Thông tin chi tiết:
Hoàng Thị Loan
Tổ trưởng tổ chuyên môn mẫu giáo 3-4 tuổi Hoàng Thị Loan
Ngày tháng năm sinh 29/03/1987
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ 12/12
Địa chỉ Lão Hộ - Yên Dũng - Bắc Giang
Điện thoại 01232303680
Email loanlaoho.3t@gmail.com
Mạng xã hội