Địa chỉ: Thôn Toàn Thắng , Xã Lão Hộ
Thông tin chi tiết:
Hoàng Thị Hòa
Tổ Trưởng Tổ chuyên môn mẫu giáo 4-5 tuôi Hoàng Thị Hòa
Ngày tháng năm sinh 15/07/1984
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ 12/12
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn
Địa chỉ Lão Hộ - Yên Dũng - Bắc Giang
Điện thoại 01662075052
Email hoalaoho.4t@gmailcom
Mạng xã hội