Địa chỉ: Thôn Toàn Thắng , Xã Lão Hộ
Thông tin chi tiết:
Hoàng Thị Hà
gIáo viên Hoàng Thị Hà
Ngày tháng năm sinh 15/09/1984
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ 12/12
Địa chỉ Lão Hộ - Yên Dũng - Bắc Giang
Điện thoại 01697996856
Email halaoho.5t@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách