Địa chỉ: Thôn Toàn Thắng , Xã Lão Hộ
Thông tin chi tiết:
Vũ Thị Huệ
Phó hiệu trưởng Vũ Thị Huệ
Ngày tháng năm sinh 16/06/1973
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ 12/12
Thuộc về bộ phận Ban giám hiệu
Địa chỉ Lãng Sơn - Yên Dũng - Bắc Giang
Điện thoại 01682550692
Email vuthihoahue@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Thành tích

<p>&lt;p&gt;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;- 7 năm giáo viên giỏi cấp huyện, 2 năm chiến sĩ thi đua cấp cơ sở&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/p&gt;</p>