Địa chỉ: Thôn Toàn Thắng , Xã Lão Hộ
Thông tin chi tiết:
Hoàng Thị Nga
Phó hiệu trưởng Hoàng Thị Nga
Ngày tháng năm sinh 13/08/1985
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ 12/12
Thuộc về bộ phận Ban giám hiệu
Địa chỉ Lão Hộ - Yên Dũng - Bắc Giang
Điện thoại 0981352024
Email ngahoang1385@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách