Một số hình ảnh của buổi lễ chào cờ đầu tuần của học sinh trường Tiểu học Vân Trung

     Vào mỗi sáng thứ Hai đầu tuần, học sinh trường Tiểu học Vân Trung với trang phục chỉnh tề, đứng nghiêm trang tiến hành buồi lễ Chào cờ dưới sự chỉ huy của bạn Liên đội trưởng. Sau nghi lêc Chào cờ là các tiết mục biểu diễn văn nghệ, đọc thơ, đóng kịch mà lớp trực tuần đã chuẩn bị. 

     Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ:

 

 

 

 

 

Hồng Phúc