• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Dạy học Mĩ thật theo Đan Mạch

Dạy học Mĩ thật theo Đan Mạch

Sau một thời gian giảng dạy môn Mĩ thuật áp dụng phương pháp Đan Mạch, các tiết học Mĩ thuật ở Trường Tiểu học Trung Sơn số 2