• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Thiết kế bài dạy Luyện từ và câu lớp 5Bài: Từ đồng nghĩa(Tuần 1, TV5 – T1 – tr. 7)I. Mục đích yêu cầu- Hiểu thế nào là từ đồng nghĩa, từ đồng nghĩa hoàn toàn và từ đồng nghĩa không hoàn toàn.- Vận dụng những hiểu biết đã có để làm các bài tập thực hành tìm từ đồng nghĩa, đặt câu phân biệt từ đồng nghĩa.II. Chuẩn bịBảng lớp viết sẵn các từ in đậm ở ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 0