• 0fb195af28f111c135c6d45bd76ee1ca
 • 957447f6eab505eb5ca469
 • IMG_5356_copy35
 • 7548b887f4dda4440fef603dda5db1fb
 • IMG_20170315_19294556
 • IMG_20170315_19295712
 • 20151118_145325
 • 20151118_143842
 • 20151016_084651
 • 20151120_073031
 • 20151120_074746
 • 855ad9b0c858667565e6ed4eddb6d88e
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Với câu nói: " Đọc sách cho ta kiến thức và sự hiểu biết" cùng với phong trào ...
     Như chúng ta đã biết, sách luôn là món ăn tinh thần không thể thiếu được trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Sách luôn là kho tàng kiến thức không bao giờ vơi cạn. Có thể nói sách chính là chìa khóa vạn năng giúp chúng ta mở mang hiểu biết và tiếp cận với tri thức của loài người. Puskin đã nói: “Đọc sách là cách học tốt nhất”. Đúng vậy, ...
> Xem chi tiết