• IMG_20180326_151815
 • IMG_20180326_151743
 • IMG_20180326_151827
 • IMG_5356_copy35
 • IMG_20180326_151746
 • IMG_20180326_15181252
 • 7548b887f4dda4440fef603dda5db1fb
 • IMG_20170315_19294556
 • IMG_20180326_151750
 • IMG_20170315_19295712
 • 20151118_145325
 • IMG_20180326_151756
 • 20151118_143842
 • 20151016_084651
 • 20151120_073031
 • 20151120_074746
 • IMG_20180326_151818
 • 0fb195af28f111c135c6d45bd76ee1ca
 • IMG_20180326_151821
 • 855ad9b0c858667565e6ed4eddb6d88e
 • 19
 • IMG_20180326_151824
 • 957447f6eab505eb5ca469
Tin nổi bật
Tin nổi bật
     Một nhà văn lớn đã ca ngợi người phụ nữ : "Không có mặt trời, hoa hồng không nở, không có tình yêu thì không có hạnh phúc, không có người mẹ thì cả nhà thơ và anh hùng đều không có". Điều này khẳng định vai trò của người phụ nữ đặc biệt quan trọng. Với thiên chức làm mẹ; với bốn đức tính công, dung, ngôn, hạnh; người phụ nữ luôn là người hiền ...
> Xem chi tiết