• 21270893_2013527308892678_8002669607015608115_n
  • 21369467_905277226303998_8555725404879699046_n34
  • 21317575_905276949637359_125923990963158943_n
  • 20171004_152543
  • 21271343_905277009637353_8018688828621298601_n__1_58
  • 20171020_075731
  • 20171113_081630
  • 23722244_2066858843598008_4978862836271076362_n
  • 23843468_947287512102969_6840635496989470671_n
  • 24059112_947287468769640_6890309284415781891_n__1_
  • 23844779_947287428769644_5465685391319356627_n
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Với quyết tâm thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 31/8/2016 của UBND ...
  Với quyết tâm thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017. Ngay từ đầu năm học Phòng GD&ĐT huyện Việt Yên đã chỉ đạo các trường MN, TH, THCS chú trọng tập trung trí tuệ, đầu tư các điều kiện giáo dục, phấn đấu hoàn thành xuất sắc Chỉ thị năm học của UBND tỉnh ...
> Xem chi tiết